Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de NVS-NVL en de VvSL formeel gefuseerd en gaan we samen verder

als één nieuwe vereniging onder de naam BiOND

 

Coronamaatregelen
Alle cursussen en trainingen kunnen doorgaan ongeacht de coronamaatregelen. Onze locatie in het centrum van Utrecht is volledig coronaproof;
mochten er vanuit de overheid extra beperkingen komen, dan kunnen al onze cursussen en trainingen ook online worden gegeven.

 

 

Loopbaanontwikkeling

Bekijk onze (online)trainingen, cursussen, masterclasses, trainingsmodules en aanbod op maat voor Loopbaanontwikkeling

Bekijk het aanbod

Leerlingondersteuning

Bekijk onze (online)trainingen, cursussen, trainingsmodules en aanbod op maat voor Leerlingondersteuning.

Bekijk het aanbod

Goede begeleiding en ondersteuning van leerlingen op weg naar hun toekomst: dat is waar we voor staan.
Wij geloven dat alleen deskundige, vaardige en lerende onderwijsprofessionals goede begeleiding kunnen bieden, faciliteren of coördineren. Om dat te stimuleren hebben wij de Academie opgericht.

Je kunt bij ons terecht voor cursussen, (online)trainingen, workshops, intervisie en coaching on the job. Bijna al ons aanbod kan ook op maat worden gemaakt voor jouw team, kring, SWV of zelfs hele school. Meer info? Mail naar academie@nvs-nvl.nl.

Maakt kennis toepasbaar

De nadruk van ons aanbod ligt niet zozeer op kennisoverdracht, maar vooral op het toepasbaar maken van beschikbare kennis binnen de eigen schoolpraktijk.

Stelt in staat om van en met elkaar te leren

Er is veel ruimte voor uitwisseling en good practices.

Is voor en door de doelgroep

Cursussen en trainingen worden gegeven door trainers en coaches die met hun voeten in de klei (hebben ge)staan.
k

Draagt uit waar het voor staat

Er is aandacht voor het ontwikkelen van (inter) persoonlijke vaardigheden die ook van leerlingen worden verwacht.

Biedt maatwerk

Als begeleider moet je maatwerk bieden, als Academie doen we hetzelfde voor jou.