De NVS-NVL is de vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo. Met de NVS-NVL Academie willen we professionalisering van begeleiders stimuleren en daarmee de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op scholen en mbo’s verbeteren. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en de ervaring die bij onze leden en partners aanwezig is.

 

Trainingen en cursussen voorlopig alleen online
Al onze trainingen en cursussen worden voorlopig uitsluitend online gegeven. Klik hier voor meer informatie over deze maatregel.
Heb je vragen over jouw deelname of over het inschrijven? Neem gerust contact met ons op!

Loopbaanontwikkeling

Bekijk onze (online)trainingen, cursussen, masterclasses, trainingsmodules en aanbod op maat voor Loopbaanontwikkeling

Bekijk het aanbod

Leerlingondersteuning

Bekijk onze (online)trainingen, cursussen, trainingsmodules en aanbod op maat voor Leerlingondersteuning.

Bekijk het aanbod

Goede begeleiding en ondersteuning van leerlingen op weg naar hun toekomst: dat is waar de NVS-NVL voor staat.
Wij geloven dat alleen deskundige, vaardige en lerende onderwijsprofessionals goede begeleiding kunnen bieden, faciliteren of coördineren. Om dat te stimuleren hebben wij de NVS-NVL Academie opgericht.

Je kunt bij ons terecht voor cursussen, (online)trainingen, workshops, intervisie en coaching on the job. Bijna al ons aanbod kan ook op maat worden gemaakt voor jouw team, kring, SWV of zelfs hele school. Meer info? Mail naar academie@nvs-nvl.nl.

Maakt kennis toepasbaar

De nadruk van ons aanbod ligt niet zozeer op kennisoverdracht, maar vooral op het toepasbaar maken van beschikbare kennis binnen de eigen schoolpraktijk.

Stelt in staat om van en met elkaar te leren

Er is veel ruimte voor uitwisseling en good practices.

Is voor en door de doelgroep

Cursussen en trainingen worden gegeven door trainers en coaches die met hun voeten in de klei (hebben ge)staan.
k

Draagt uit waar het voor staat

Er is aandacht voor het ontwikkelen van (inter) persoonlijke vaardigheden die ook van leerlingen worden verwacht.

Biedt maatwerk

Als begeleider moet je maatwerk bieden, als Academie doen we hetzelfde voor jou.