Nieuws

 • 17 januari 2018

  Studiekiezers met een functiebeperking zijn vaak niet goed op de hoogte van de (financiële) regelingen die voor hen van toepassing zijn. Daarom heeft het ministerie van OCW, in samenwerking met het Expertisecentrum Handicap en Studie, LSVb en ISO een factsheet ontwikkeld voor deze groep studiekiezers.

 • 09 januari 2018

  In 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het po en vo om per leergebied te werken aan een nieuw curriculum. De NVS-NVL en de VvSL hebben gezamenlijk een visie op LOB geschreven, die door de Coördinatiegroep van Curriculum.nu aan de start van het traject aan deze ontwikkelteams wordt meegegeven. We willen hiermee bereiken dat LOB een onderdeel wordt van alle bouwstenen (en eindtermen) van elk leergebied en zo een geïntegreerd onderdeel wordt van het toekomstig funderend onderwijs. ​

 • 02 januari 2018

  Ook vanuit de NVS-NVL hebben we feedback gegeven en meegedacht over het Raamwerk Loopbaanbegeleiding Jongeren dat Euroguidance in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontwikkeld. Het document is is gestoeld op inzichten uit praktijk en wetenschap en is nu te downloaden! Je kunt het document inzetten in je eigen loopbaanwerk.

 • 02 januari 2018

  Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

 • 02 januari 2018

  Vorige maand namen Elzeline Bergisch (beleidsmedewerker Leerlingondersteuning) met Margo van Dijk (een van onze ambassadeurs uit het mbo) deel aan een groepsgesprek over zelfbeschadiging. Hieronder de samenvatting van het gesprek en de uitkomsten ervan voor de handreiking die over het onderwerp in ontwikkeling is.

 • 21 december 2017

  Tweemaal per jaar organiseert de NVS-NVL een ledenbijeenkomst. De ledenraad controleert dan of de vereniging inhoudelijk en financieel op koers ligt en alle aanwezigen worden uitgedaagd (pro)actief mee te denken over beleid krijgen handvatten om na de bijeenkomst met nieuwe ideeën aan de slag te gaan.

 • 18 december 2017

  Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er. Behalve deze column: dit is een Christmas Special!

NVS-NVL

nvs nvl locatie

Het bureau van NVS-NVL is gevestigd aan:

 

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
Tel: 030-2543929
E-mail: bureau@nvs-nvl.nl

 

Openingstijden bureau NVS-NVL:
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.30 uur.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Abonnee worden?

 BDL Cover juni2015 klein
Ontvang het magazine Bij de Les 8 keer per jaar.

Word vandaag nog abonnee.